fbpx

Een dakkapel zonder vergunning?

Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel kan een langdurig en zelfs kostbaar traject zijn.

Bespaar tot €600,-

Een Dakkapel Modulair bespaart veel moeite en geld, omdat dit traject in de meeste situaties niet nodig is. Omdat de opstand van een Dakkapel Modulair Serre en Dakkapel Modulair Basis nooit meer dan 60 cm uit het dakoppervlak steekt, vervallen de specifieke vergunningseisen voor een dakkapel en wordt de ‘dakkapel’ gezien als een dakvenster dat minder dan 60 cm loodrecht gemeten uit het dak steekt. Hierdoor is een Dakkapel Modulair zelfs als tweede dakkapel of aan de voorzijde van de woning te plaatsen. Bovendien bespaar je tot €600,- voor een vergunningsaanvraag. Controleer altijd via omgevingsloket.nl of er aanvullende vergunningseisen gelden in jouw situatie.

De vergunningcheck

Online vergunningaanvraag en melding

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Het kan met Omgevingsloket online.

De mogelijkheden

 • Zonder inloggen anoniem checken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen 
 • Een digitale aanvraag/melding opstellen en indienen
 • Het verloop van aanvragen volgen in jouw online dossier

Het gemak

 • In de uitkomst van de check informatie over benodigde bijlagen
 • Gegevens uit de check automatisch meenemen als je
  aansluitend een aanvraag/melding start
 • Voor een aanvraag/melding log je in met DigiD
  (Nederlandse burgers), eHerkenning (Nederlandse bedrijven)
  of eIDAS (Europese burgers of bedrijven)
1. Vergunningcheck

In deze stap controleer je zelf of je melding- of vergunningplichtig bent. Je doet dit door de locatie en de werkzaamheden op te geven en de check te doorlopen.

In deze stap geeft je alle informatie die het bevoegd gezag nodig heeft om te bepalen of je een omgevingsvergunning en/of een watervergunning krijgt en of je de werkzaamheden die vallen onder de meldingsplicht mag uitvoeren. De aanvraag/melding bevat gegevens over de aanvraag, de aanvrager, de gemachtigde en de locatie, een specificatie van de werkzaamheden en bijlagen. Je vult de gegevens in voordat je de aanvraag/melding verstuurt. De aanvraag/melding is dan in de status Concept.

Tijdens de status In behandeling beoordeelt het bevoegd gezag de ingediende aanvraag. Wanneer een aanvraag bestaat uit een omgevingsvergunning en een watervergunning, hebben deze meestal een apart behandelend bevoegd gezag. Je hoeft zelf alleen iets te doen als het bevoegd gezag daar om vraagt.

De beschikking is het besluit op uw vergunningaanvraag. Zodra tijdens de status In behandeling een beschikking wordt afgegeven, komt de aanvraag in de status Beschikking. Je ontvangt dan de beschikking over jouw aanvraag. De aanvraag blijft in deze status als in de beschikking staat dat er nog bijlagen moeten worden toegevoegd. Wanneer de aanvraag compleet is, komt deze in de status OLO dossier gesloten. Daarna kan het bevoegd gezag de aanvraag archiveren.

dakkapellen modulair

Met Dakkapellen Modulair in één dag meer loopruimte en tot 5 x meer daglicht.

Dakkapel Modulair Basis

De meest optimale oplossing voor extra daglicht en ruimte.

Dakkapel Modulair Serre Hard Top

Meer ruimte, isolerend dak en tot 3 x meer daglicht.

Dakkapel Modulair Serre

Meer ruimte en tot 5 x meer daglicht.

Dakkapel Modulair basis panorama

Nu nóg meer zicht, extra daglicht en gezond leefklimaat onder je dak

Dakkapel Modulair serre panorama

Voor een uitstekend beleefklimaat.