fbpx

Algemene-voorwaarden

Dakkapellen Modulair, gevestigd aan Keulschevaart 3-b, 3621 MX  BREUKELEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Dakkapellen Modulair
Keulschevaart 3-b
3621 MX  BREUKELEN
030-200 38 25
info@dakkapellenmodulair.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dakkapellen Modulair verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via onze website:

 • Voor- en achternaam (na het indienen van ons offerteformulier)
 • E-mailadres (na het indienen van ons offerteformulier)
 • Adresgegevens (na het indienen van ons offerteformulier)
 • Internetbrowser en apparaat type (door middel van analytische cookies)
 • IP-adres (na het indienen van ons contactformulier)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (na het accepteren van marketing cookies)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dakkapellenmodulair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dakkapellen Modulair verwerkt uw persoonsgegevens omdat u hier toestemming hebt gegeven door:

 • Uw gegevens achter te laten in ons offerteformulier.
 • Uw gegevens hebt doorgegeven tijdens een contactmoment (per e-mail/telefoon).

Dakkapellen Modulair verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen indien u een offerteformulier hebt ingevuld.
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, denk aan mailen.
 • Voor het op orde houden van onze administratie (voor wettelijke verplichtingen).

Dakkapellen Modulair volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dakkapellen Modulair neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dakkapellen Modulair ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dakkapellen Modulair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit doen wij voor een goede administratie van onze werkzaamheden en communicatie. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dakkapellen Modulair verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dakkapellen Modulair blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dakkapellen Modulair gebruikt functionele, analytische en/of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dakkapellen Modulair gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk een toelichting.

Wij gebruiken de volgende analytische cookies

Cookienaam: _ga
Aanbieder: dakkapellenmodulair.nl
Type: HTTP
Vervaldatum: 2 jaar
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookienaam: _gat
Aanbieder: dakkapellenmodulair.nl
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie
Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Cookienaam: _gid
Aanbieder: dakkapellenmodulair.nl
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookienaam: collect
Aanbieder: google-analytics.com
Type: Pixel
Vervaldatum: Sessie
Doel: Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Cookienaam: p.gif
Aanbieder: typekit.net
Type: Pixel
Vervaldatum: Sessie
Doel: Houdt het gebruik bij van de lettertypes op de website.

Cookienaam: SITEKICK
Aanbieder: dakkapellenmodulair.nl
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie
Doel: Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over het aantal bezoekers op deze website.

Wij gebruiken de volgende tracking cookies

Cookienaam: ads/ga-audiences
Aanbieder: google.com
Type: Pixel
Vervaldatum: Sessie
Doel: Gebruikt door Google AdWords om opnieuw te engageren met bezoekers die waarschijnlijk converteren naar klanten gebaseerd op het online gedrag van de bezoeker over verschillende websites heen.

Cookienaam: NID Aanbieder: google-analytics.com Type: HTTP Vervaldatum: 6 maanden Doel: Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dakkapellen Modulair en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dakkapellenmodulair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Dakkapellen Modulair wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dakkapellen Modulair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dakkapellenmodulair.nl. Mochten wij een datalek vinden, dan zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk hierover inlichten